مدرسه ی سراج بر این باور است که خاستگاه اصلی تربیت، نهاد خانواده است و خود را صرفاً مکمل سبک زندگی و تربیت می داند.

این نگاه در امر مدرسه داری یعنی تکریم جایگاه والدین و ایجاد یک رابطه ی دو طرفه بر اساس اصول احترام و تخصص گرایی.

خداوند را شاکریم که در این سال‌ها همکاری با خانواده‌هایی فرهیخته را روزیِ مدرسه سراج کرده است که همیشه در اختلاف نظرها و سلایق، متواضعانه فرصت تصمیم گیری را به مدرسه داده‌اند و حمایت و بردباری خود را از ما دریغ نکردند.

امیدواریم در صورت توفیق، به صورت حضوری با خانواده‌های محترم شما ملاقات داشته باشیم.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری