مجتمع آموزشی–فرهنگی سراج در نظر دارد تمامی فعالیت هایش حول ایجاد بستری برای تأمین و توسعه محیط یادگیری دانش آموزان، جهت شکوفایی و جهت دهی و ثمربخشی گرایش های فطری آن ها براساس معیارهای اسلامی و مذهب حقه تشیع باشد.

ایجاد بستری برای یادگیری، تمرین و تجربه ی نحوه زندگانی متوازن در دنیای فعلی هم راستای دنیای اخروی.

موسسه سراج از سال 1392 فعالیت خود را با کار پژوهشی و ایجاد اسناد و پشتوانه های علمی آغاز کرد در این بازه به دنبال آن بودیم تا با ایجاد یک بنیه ی علمی مناسب و ارتباط با اساتید این حوزه حرکت آغازین را به درستی آغاز کنیم . بعد از این مرحله نوبت به شروع ماجرای مدرسه سراج بود این کودک نوپا در سال 1392 با مقطع پیش دبستان و با 7 دانش آموز در ملکی واقع در نیاوران آغاز به کار کرد. و هر ساله یک مقطع را در دبستان تاسیس و به تکمیل این مقطع پرداخت.

هدف مجموعه این بوده که هر ساله با تکمیل کادر متدین و توانای خود در این سال ها به تربیت نیروی ویژه ی بومی خود نیز بپردازد.

نیروی انسانی قلب مجموعه سراج بوده و در این سال ها مهم ترین دستاوردهای سراج وابسته به رشد و فالیت این عضو حیاتی بوده است. ماجرای ما با 4  نفر آغاز و امروزه با توان بیش از 40 نفر در حال کار می باشد.

مجموعه سراج در حال حاضر به لطف خداوند تمامی مقاطع تحصیلی را دارا می باشد و در کنار آن با تاسیس تیم تحقیق و توسعه سراج در پی رشد و ارتقای این توان علمی و دانشی می باشد.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری