مجتمع آموزشی–فرهنگی سراج در نظر دارد تمامی فعالیت هایش حول ایجاد بستری برای تأمین و توسعه محیط یادگیری دانش آموزان، جهت شکوفایی و جهت دهی و ثمربخشی گرایش های فطری آن ها براساس معیارهای اسلامی و مذهب حقه تشیع باشد.

ایجاد بستری برای یادگیری، تمرین و تجربه ی نحوه زندگانی متوازن در دنیای فعلی هم راستای دنیای اخروی.

موسسه آموزشی و فرهنگی سراج از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با کار پژوهشی و ایجاد اسناد و پشتوانه های علمی آغاز کرد. این موسسه در ابتدای راه خود در تلاش بوده است تا با ارتباط با اساتید حوزه تعلیم و تربیت و ایجاد یک بنیه ی علمی مناسب حرکت خود را به درستی آغاز کند. بعد از این، نوبت به شروع ماجرای مدرسه سراج می رسد. این کودک نوپا در سال ۱۳۹۲ با مقطع پیش دبستانی و با ۷ دانش آموز آغاز به کار کرد. سپس هر ساله یک مقطع را در دبستان تاسیس و به تکمیل آن پرداخت.

مدرسه سراج در حال حاضر از تمامی مقاطع تحصیلی از پیش دبستانی تا متوسطه برخوردار است.

هدف مجموعه بر این بوده است که هر ساله با تکمیل کادر متدین و توانای خود به تربیت نیروی انسانی خود نیز بپردازد.

نیروی انسانی قلب مجموعه سراج بوده و در این سال ها مهم ترین دستاوردهای مدرسه سراج وابسته به رشد و فعالیت این عضو حیاتی بوده است. ماجرای ما با ۴ نفر آغاز شد و امروز با توان بیش از ۴۰ نفر در حال کار می باشد.

خانه سراج در حال حاضر به لطف خداوند تمامی مقاطع تحصیلی را دارا می باشد و در کنار آن با تاسیس تیم تحقیق و توسعه در پی رشد و ارتقای توان علمی و مهارت خود می باشد.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری