روزی روزگاری در پیش دبستانی سراج

پیش دبستانی آمادگی پرورش

در نگاه موسسه سراج یکی از اصلی ترین مهم ترین مقاطع اثرگذاری وتربیتی زمان پیش دبستانی می باشد . پیش دبستانی به عنوان اولین مواجهه ی کودک با مدرسه از حساسیت قابل توجهی برخوردار است. به همین جهت با بهره گیری از منابع علمی و تجربی سند پیش دبستانی سراج تدوین گردیده است. هدف اصلی موسسه در مقطع پیش دبستانی تقویت حس کنجکاوی و روحیه ی پرسشگری و همچنین رشد چندجانبه در حوزه های یادگیری می باشد. رویکرد آموزشی در این مقطع به صورت مشارکتی و غیرمستقیم می باشد و بهترین ابزار این هدف استفاده از طرح چالش های عمومی در قالب پروژه و حل آن می باشد .

گزارش تصویری دسته عزادارى فاطميون

اين مراسم به همت دانش آموزان دوره اول سراج، در روز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار شد.  

مسابقات علمی

فاطمیون

المپیک سراج

داده ای یافت نشد

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری