همکاری با مدرسه سراج

یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدرسه سراج، دقَت در جذب و پرورش نیروها است و در نگاه کلان این موضوع با اهمیت‌تر از برنامه‌ها و اسناد مدرسه‌ای است.

شاخص مدرسه در جذب نیرو میزان علاقه‌مندی و کاوشگری نظری و عملی خواهد بود که طبیعتا می‌تواند در سطح مهارت، تحصیلات و سابقه‌ی افراد نمود داشته باشد.

چنانچه مایل به همگاری در حوزه‌های آموزگاری، پژوهش و پشتیبانی فنی (تسلط به نرم‌افزار و سخت‌افزار) هستید فرم همکاری را تکمیل بفرمایید.

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری