مسیر مدرسه سراج

ده سالگی سراج

صاحب نظران حوزه تعلیم تربیت

صحنه عملکرد مدرسه سراج در آیینه نگاه افراد موُثر

مطالعه بیشتر

محمد کوچکی

معاون اجرایی

روایتگری محمد کوچکی، از صحنه عملکرد مدرسـه سـراج

مطالعه بیشتر

حسین حاجی قاسمی

معاون آموزشی دبستان

روایتگری حسین حاجی‌قاسمی، از صحنه عملکرد مدرسـه سـراج

مطالعه بیشتر

رامین راد

معاون آموزشی متوسطه اول

روايتگرى رامين راد، از صحنه عملكرد متوسـطه سـراج

مطالعه بیشتر

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری