یکی از اهداف اصلی آموزشی دوره دبستان تقویت روحیه ی کنجکاوی و پرسشگری و در پی آن پرورش توان  تحقیقی و پژوهشی آنها می‌باشد از آنجا که رشد این توانایی‌ها به صورت آکادمیک و انتقال مفاهیم صرف نمی‌باشد در طول دوره دبستان هر ساله دانش آموزان در یک پروژه ی جذاب پژوهشی شرکت می‌کنند.

این پروژه بر اساس دوست داشتنی‌های دانش آموزان می‌باشد که سبب انتخاب علایق آنها برای ورود به متوسطه است و هم رشد دهنده توان آموزشی  آن ها است.

در طول این سال‌ها بچه‌ها با مفاهیمی به عنوان انتخاب عنوان، نوشتن پروپوزال، انتخاب منبع، نوشتن تحقیق علمی و آشنا می‌شوند 

و در هر سنی بسته به خصوصیات رشدی آموزش می‌بینند.
ین فعالیت هر ساله در بازه اسفند ماه شروع و با فعالیت نوروزی تکمیل می‌شود.  خروجی این پروژه هر ساله در قالب یک مهمانی پایه‌ای به اولیا ارائه و قدرت ارائه دانش آموزان نیز تقویت می گردد و با فنون این مهم آشنا می شوند.

۲۸ آذر ۱۴۰۲

داده ای یافت نشد

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری