مسابقات علمی دبستان سراج به دنبال این است که با تمرکز بر زمینه‌ها و فعالیت‌های علمی دانش آموزان فضایی را برای پرورش توانایی دانش‌آموزان ایجاد کند. 

اهداف علمی تعریف شده منطبق بر کتاب‌های درسی نمی‌باشد و هدف رشد توانایی‌ها و مهارت‌های جانبی می‌باشد. به جهت سطوح مختلف توانایی دانش‌آموزان این مسابقات در دو سطح دبستان دوره اول و دوم و با ماموریت‌های متفاوت تعریف شده است. در دوره اول دبستان تمرکز بر توانایی‌های پایه مثل: حافظه، قدرت، تمرکز، توانایی‌های ریاضی می باشد در دوره دوم دبستان با تمرکز بر رشد توانایی‌های ادبی، ریاضی، اجتماعی و پایه گذاری شده است.  این مسابقات به صورت فردی و در چند مرحله برگزار می‌شود.

داده ای یافت نشد
داده ای یافت نشد

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری