المپیک سراج رویداد ورزشی دبستان سراج است که شامل  مسابقات فردی می‌باشد این رویداد شامل رشته‌های مختلف به تفکیک دانش‌آموزان دبستان دوره اول و دوم می‌باشد.  هدف از این رویداد این است که دانش آموزان بتوانند زمینه ها و توانایی‌های خود را در فضای ورزشی کشف کنند.  از آن جا که این رشته‌ها ثابت می‌باشد بچه‌ها هر سال به دنبال پیشرفت رکورد خود و رکورد مدرسه می‌باشند در پایان هر مسابقه بهترین رکوردها و بهترین پیشرفت‌ها برای دانش‌آموزان به نمایش در می‌آید .

تنوع توانایی‌های ورزشی در این مسابقات در نظر گرفته شده که شامل توانایی های  قدرتی ، سرعتی ، تمرکزی و استقامتی می‌باشد.

داده ای یافت نشد

گزارش پنجمين دوره ى المپيك سراج؛ به روايت دانش آموزان دبستان

️به خبرى كه هم اكنون به دست ما رسيده، توجه كنيد!  

گزارش تصویری پنجمین دوره المپیک سراج

گالری تصاویر پنجمین دوره المپیک دبستان سراج 

فرم پیش ثبت نام

فرم مصاحبه کاری